Panorama di waktu malam....

Orang yang percaya dirinya sendiri itulah orang yang merdeka sejati. Bukan orang lain menentukannya melainkan kemerdekaan fikiran dan kepercayaan dirinya sendiri yang membuat peraturan sebab jiwa yang bebas sentiasa mengejar kebenaran

0 comments:

Post a Comment